петък, 18 февруари 2011 г.

Годишно общо събрание

Управителният съвет свиква годишно общо събрани на клубните членове, което ще се проведе на 13.03.2011г., от 10:00 часа на клубното стрелбище при следния дневен ред.

1. Доклад за дейността на клуба през 2010г.

2. Финансов отчет за 2010г.

3. Разни

Каним най-любезно всички клубни членове да вземат участие в работата на събранието. След като приключим ще постреляме и ще се почерпим както винаги.